Sponsoring

SPONSORS

De huur van de appartementen betalen de bewoners zelf. Maar dat geldt niet voor de inrichting en het onderhoud van de gezamenlijke ruimtes. Om voor deze kosten een budget op te bouwen zijn de bewoners sinds 01.01.20 tot aan oplevering van de appartementen zelf al aan het sparen. Verder is de start van Ons Plan aangemoedigd door eenmalige subsidies, maar voor de complete continuïteit van Ons Plan zijn donaties van buitenaf zeer welkom – daarom zijn we altijd op zoek naar sponsoren.

Wilt u onze stichting steunen?* dan kunt u dat op twee manieren doen:
*
Onze stichting heeft een ANBI status aangevraagd waardoor binnenkort een gift aftrekbaar is van de belasting.

  1. Stuur een mail naar onsplan.waalwijk@gmail.com  dan overleggen we hoe u een bijdrage kunt leveren.
  • Stort uw donatie direct op ons rekeningnummer IBAN NL17 SNSB 0320 1811 38 ten name van Stichting Ons Plan in Waalwijk.

Als u ons sponsort, vernoemen wij uw bedrijfsnaam indien gewenst natuurlijk ook op onze website.


Samenwerkingspartners